ประกาศ !!!! 13.10.2560 แจ้งสถานีปิดสัญญาณเสียงชั่วคราว เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช